درباره نشریه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، فصل‌نامه‌روان‌شناسی سلامت و رفتار اجتماعی را با هدف ارتقاء دانش تخصصی در زمینۀ روان‌شناسی و سلامت اجتماعی به انتشار می‌‌رساند، از دیگر اهداف این مجله فراهم آورن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین‌المللی است.