«فصل‌نامه ‌روان‌شناسی سلامت و رفتار اجتماعی»

در شانزدهمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزۀ علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 99/8/5  با راه اندازی این فصلنامه موافقت شد. برای مشاهده مجوز اینجا را کلیک کنید.

نویسندگان محترم

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر شد در صورت تأیید اولیۀ توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله به‌ منظور بررسی اولیه داوران مبلغ1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی داوران، مبلغ3/500/000 ریال دیگر به منظور هزینه نهایی چاپ مقاله از مؤلفان محترم دریافت شود. (شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مؤلف نیست).

شماره حساب 0110992839000

شماره شبا ir590170000000110992839000

به نام مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  •   لطفاً قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.  در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.
  •  
  • فصلنامه از منشور اخلاقی Cope تبعیت می‌کند.
  • برای مشاهده نمودار فرایند پذیرش مقاله اینجا را کلیک کنید.
  • موضوع مقاله مرتبط با مجله و ساختار آن باشد. مجله از پذیرش مقالات غیر مرتبط و دارای ساختار ناهمسان معذور می باشد.
  •  نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.

برای دریافت فرم تعهد نامه اینجا را کلیک کنید. 

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

  • این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 
  •  مقالات را دو داور، داور تطبیقی و دبیر تخصصی ارزیابی می نمایند و در هر مرحله از ارزیابی امکان عدم پذیرش مقاله وجود دارد.
  •  پس از صدور نامه پذیرش، هیچگونه تغییری در اطلاعات شناسنامه ای مقاله داده نخواهدشد، لذا نویسندگان محترم در هنگام ثبت مقاله در سامانه مجله، اطلاعات همه نویسندگان مقاله را به طور دقیق به فارسی و انگلیسی ثبت نمایید. بعد از انتشار مقاله ، دفتر مجله هیچ تعهدی نسبت به تغییر اطلاعات نویسندگان ندارد.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1401 

بررسی رابطه صفات تاریک و روشن شخصیت و تمایز یافتگی عاطفی با رضایت از زندگی

10.30495/hpsbjourna.2022.1958405.1091

بتول علی پور گوراند؛ معصومه (نویسنده مسئول) آزموده؛ خلیل اسماعیل پور؛ سید داوود حسینی نسب


ابر واژگان